حزب کمونیست ایران

مصدومیت ۱۰ کارگر در منطقه ربط

روز پنجشنبه 27 تیر ماه، یک خودرو حامل کارگران فصلی مزارع نخود در نزدیک روستای سیسر از توابع شهرستان ربط به دره سقوط کرد و 10 کارگر سرنشین آن مصدوم شدند.

بر اساس گزارش منتشره، یک خودروی فیات حامل ده تن از کارگران فصلی مزارع نخود که همگی از اهالی شهر بوکان بودند، در راه برگشت در نزدیکی روستای سیسر به دره سقوط می کند که در نتیجه آن همه سرنشینان خودرو مصدوم و به بیمارستان منتقل می شوند. گفته می شود به دلیل افزایش بیکاری جمعیت زیادی از مردم ربط و روستاهای اطراف روزانه برای کار در مزارع و باغات، در حال آمد و شد در جاده های پرخطر می باشند.