حزب کمونیست ایران

مصدومیت ۲ کارگر در اصفهان

روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در اصفهان دچار مصدومیت شدند.

دو کارگر ساختمانی 40 ساله هنگام کار در یک ساختمان نیمه کاره در شهرک اندیشه اصفهان به دلیل سقوط بالابر مصالح بر روی آنها به شدت دچار مصدومیت شدند.  گفتنی است ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.