حزب کمونیست ایران

مصدومیت ۲ کارگر در محل کار

طی دو روز گذشته 2 و 3 مردادماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در شهرهای درمیان و اندیمشک دچار مصدومیت شدند.
بنا به این گزارش، در حادثه نخست، یک کارگر در شهرستان درمیان واقع در استان خراسان جنوبی بر اثر سقوط در چاه دچار مصدومیت شد و به بیمارستان بیرجند منتقل شد. در حادثه دوم، بر اثر وقوع آتش سوزی در نیروگاه سد “دز” در اندیمشک یکی از کارکنان سازمان آتش‌نشانی مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شد.