حزب کمونیست ایران

مصدومیت ۳ کارگر در شهر قدس و مشهد

روز شنبه ۲۴ خرداد، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر طی دو حادثه جداگانه در شهرقدس و مشهد مصدوم شدند.

برپایه گزارش منتشره، در جریان وقوع آتش سوزی در یک کارگاه تولیدی در شهر قدس دو کارگر حین کار دچار سوختگی شدند. همچنین یک کارگر مقنی حین کار در داخل چاهی در جاده ابلق مشهد به دلیل ریزش دیواره چاه به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل گردید.