حزب کمونیست ایران

مصدومیت ۴ کارگر در تبریز و کرج

روز پنجشبه، 15 اسفند ماه، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دستکم، ۴ کارگر طی دو حادثه جداگانه در شهرهای تهران و کرج دچار مصدومیت شدند.

در حادثه نخست، به دلیل وقوع آتش سوزی در یک ساختمان نیمه کاره درتهران دو کارگر ساختمانی هنگام استراحت در اتاق خود دچار مصدومیت شدند. در حادثه دوم نیز براثر ریزش دیوار یک ساختمان در حال ساخت در بلوار کامیونداران کرج دو کارگر زیر خروارها خاک و آوار محبوس و به شدت مصدوم شدند.