حزب کمونیست ایران

مصدومیت 19 کارگر شرکت فرنخ

 

به گزارش منتشره، روز سه شنه 29 مرداد ماه، دستکم 19 کارگر شرکت فرنخ قزوین به دلیل نشت دود یا غبار یکی از دستگاه، دچار مسمومیت تنفسی شدند.

به گفته شاهدان عینی این اتفاق به دلیل فرسودگی تجهیزات این کارخانه و بی توجهی کارفرما به این مسئله و همچنین نبود امکانات ایمنی لازم روی داده است. گفته می شود این کارگران برای مداوا به بیمارستان منتقل شده اند و حال برخی از آنان نیز وخیم می باشد.