حزب کمونیست ایران

مصدومیت 8 کارگر در گنبد کاووس

به گزارش منتشره طی روزهای اخیر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار 8 کارگر در شهر گنبد کاووس دچار حادثه شدند.

به گزارش منتشره روز جمعه در جریان وقوع انفجار در یک واحد پیتزا فروشی در گنبدکاووس دستکم 8 کارگر مصدوم  وبه بیمارستان منتقل شدند. به گفته منابع بیمارستانی حال دو تن از مصدومان وخیم می باشد. در گزارشی دیگر آمده است که طی ۸ ماه نخست سال جاری در استان مازندران دستکم 80 کارگر، در استان سمنان 112 کارگر  و در استان لرستان 141 کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست داده اند.