حزب کمونیست ایران

مصدوم شدن 70 کارگر پتروشیمی ماهشهر

روز شنبه ۱۴ تیر ماه،در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، هفتاد کارگر شاغل در پتروشیمی ماهشهر به دلیل نشت گاز کلر در این واحد صنعتی دچار مصدومیت شدند.

بنا به گزارش منتشره،این حادثه در حین عملیات تخلیه کلر از مخزن ایزوتانک، اتصالات فلکسیبل جوینت این مخزن دچار پارگی شده و باعث انتشار گاز کلر به بیرون شد.به گفته مدیر ارشد شرایط اضطراری این منطقه،با فراخوان تیم‌های عملیاتی و امدادی تمامی مصدومین به بیمارستان ماهشهر منتقل شدند.