حزب کمونیست ایران

معوقات بیمه ای کارگران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

به گزارش منتشره، کارگران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه دارای 4 ماه حق بیمه پرداخت نشده می باشند.

برپایه این گزارش، بیش از چهار ماه است که بیمه ۵۰ نفر از کارگرانِ زیگورات چغازنبیل و هفت تپه به بهانه نبود اعتبار رد نشده است. گفته می‌شود با اینکه هشت روز از پرداخت حقوقِ این کارگران گذشته اما هنوز حق بیمه درمانی این کارگران واریز نشده است. تعدادی از کارگران نیاز به درمان پزشکی دارند اما به علت پرداخت نشدن حق بیمه، قادر به درمان خود یا اعضای خانواده نیستند. با توجه به آنکه امروز تعطیل است این احتمال وجود دارد که حق بیمه‌ها روز چهارشنبه نیز پرداخت نشود و عملا این کارگران باید تا هفته آینده صبر کنند.