حزب کمونیست ایران

معوقات مزدی و بلاتکلیفی کارگران کارخانه کاغذ دیبای شوشتر

گروهی از کارگران کارخانه کاغذ و خمیر دیبای شوشتر روز یکشنبه 10 دی ماه از بلاتکلیفی ده روزه و معوقات مزدی خود خبر دادند.

براساس گزارشات منتشرشده از حدود ده روز پیش کارخانه کاغذ دیبای شوشتر با حدود ۳۵۶ کارگر به دلیل آنچه از سوی کارفرما بحران در منابع مالی عنوان شده،موقتا تعطیل و تمامی کارگران آن بیکار شده اند.این درحالی است که تعدادی از کارگران روزمزد،قراردادی و پیمانکاری شاغل در این واحد صنعتی بین دو تا سه ماه معوقات مزدی نیز طلبکار هستند.این کارخانه به دلیل‌ عدم اجرای مصوبه کمیته کاغذ و نشر از سوی بانک ملی با مشکل مالی مواجه شد.همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور معاون رئیسی و جمعی از هیئت مدیره این کارخانه،مقرر شد تعهداتی برای حمایت مالی دولت از این واحد تولیدی صورت بگیرد اما نهایتا عدم حمایت و اجرای این تعهدات باعث بحرانی شدن وضعیت و متوقف شدن فعالیت این کارخانه با تمام کارگران آن شده است.قابل ذکر است که این کارگران معترض بارها برای رسیدگی به مشکلات معیشتی و شغلی خود به نهادهای دولتی در شهرستان شوشتر مراجعه کردند اما همچنان جواب مطالباتشان بی پاسخ مانده است.