حزب کمونیست ایران

معوقات مزدی کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر رشت

کارگران صنایع بسته بندی داروگر رشت،روز سه شنبه 14 شهریورماه،از معوقه حدود شش ماهه‌ی کارگران بخش بسته‌بندی در شهرک صنعتی رشت خبر دادند.

به گفته کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر رشت،از اسفند ماه سال گذشته به دلیل کمبود منابع مالی موفق به دریافت مطالبات مزدی خود نشده‌اند.به نقل از این کارگران که اغلب دارای سوابق ۱۰ تا ۱۵ساله هستند،گفته می‌شود که هنوز مقدار افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ را دریافت نکرده اند و قرار است کارفرما در روز‌های آینده حقوق اسفند ماه سال ۱۴۰۱ کارگران را پرداخت کند.نگرانی این کارگران از این است که با استمرار وضعیت فعلی کارخانه،معوقات مزدی در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند.گفتنی است که صنایع بسته‌بندی داروگر رشت از واحدهای مجموعه هلدینگ داروگر است که از دو سال پیش به دلیل مشکلات مالی کارفرما با برخی نهادهای دولتی دچار چالش شده است.اما در این میان کارگران این مجتمع بار سنگین این بحران را بر دوش دارند.