حزب کمونیست ایران

معوقات مزدی کارگران کیش چوب

روز یکشنبه 2 مهرماه شماری از کارگران کیش چوب در جریان برگزاری تجمعی اعتراضی،نسبت به معوقات مزدی و مطالبات چهار ماهه خود اعتراض کردند.

تعدادی از کارگران کارخانه کیش چوب در استان هرمزگان گفتند: به‌صورت مشخص حدود 130 کارگر با میانگین ده سال سابقه کار در کیش چوب مشغول کارند که از خرداد تا پایان شهریور ماه،چهارماه از مطالبات خود را به همراه عیدی سال گذشته از کارفرما دریافت نکرده‌اند.در آخرین پیگیری‌ها،مسئولان شرکت وعده دادند که هر ماه دستمزد کارگران را به حسابشان واریز می‌کنند اما در حال حاضر بیش از 80 روز از آخرین پرداختی گذشته و کارگران همچنان در انتظار دریافت دستمزدهای خود هستند.علارغم پیگیری مداوم کارگران برای دریافت مطالباتشان،هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی مطالباتشان در شهرستان و جزیره کیش نیست.