حزب کمونیست ایران

ملحق شدن دسته ایی دیگر از جوانان به صفوف پیشمرگان کومه له

بنابر خبری از آموزشگاه پیشمرگان کومه له، روز شنبه 11 بهمن ماه دسته ای  دیگر از جوانان طی برگزاری مراسمی به صف پیشمرگان کومه له پیوستند.

این مراسم بنا به شرایط کنونی از نقطه نظر شیوع کرونا در محوطه آموزشگاه پیشمرگان کومه له و تنها با حضور پرسنل آموزشگاه برگزار گردید.  مراسم با سخنان شیرکو نوری یکی از پرسنل آموزشگاه آغاز و با اجرای سرود انترناسیونال سرود بین المللی طبقه کارگر و رعایت یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم ادامه یافت. به دنبال کاوه گل محمدی مسئول آموزشگاه پیشمرگان کومه له به مناسبت پیوستن این رفقا به صفوف پیشمرگان کومه له سخنانی ایراد کرد. سپس رفقای آموزشی سلاحهای خود را از پرسنل آموزشگاه وریا سعیدی و ناصر شریفی دریافت کردند. مراسم با اجرای یک سرود انقلابی توسط رفقای “پل 26 بهمن” که رسما به صفوف پیشمرگان کومه له پیوستند، به پایان رسید.