حزب کمونیست ایران

ممانعت از اعزام به مرخصی سه زندانی سیاسی در زندان زاهدان

خبرهایی در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان زاهدان منتشر شده است، با وجود این سه زندانی سیاسی بلوچ به نام های “عطاالله هوت، عبدالصمد هوت و عبدالحمید کهرازهی” همچنان از اعزام به مرخصی محروم مانده‌اند.

به گزارش منتشره این افراد، سه زندانی سیاسی اهل استان سیستان و بلوچستان هستند که بیش از پنج سال است نتوانسته‌اند از حق مرخصی استفاده کنند. بنابراین گزارش تاکنون چهار زندانی در زندان زاهدان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. شیوع کرونا در زندان زاهدان در حالی است که طبق گزارش منابع حقوق بشری، این زندان از حداقل امکانات بهداشتی هم برخوردار نیست. همچنین آمده است که وضعیت رسیدگی پزشکی در زندان زاهدان در سطح بسیار پایینی قرار دارد و در بیشتر موارد پزشک عمومی زندان به دلیل عدم پرداخت به ‌موقع حقوق، در محل کارش حاضر نمی‌شود.