حزب کمونیست ایران

ممانعت از برگزاری مراسمات مستقل اول ماه مه

ممانعت از برگزاری مراسمات مستقل اول ماه مه

 

برپایه گزارش دریافتی،عصر روز جمعه ۲۶ فروردین ماه، نیروهای امنیتی و لباس شخصی با یورش به دورهمی دوستانه کارگران در پارکی در شهر قدس تهران، ۶ نفر از فعالین کارگری به نامهای “مرتضی صیدی، امیر امیرقلی، محمد ایران نژاد، ناصر امیرلو سارا عسکری و امیر عباسی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
برپایه این گزارش، در آستانه اول ماه مه و در راستای هراس و وحشت دستگاه های امنیتی از برگزاری مراسمات مستقل کارگری و هرگونه تجمعات اعتراضی کارگران و همچنین ارسال پیامک به برخی از فعالان کارگری و چپ، نیروهای امنیتی رژیم با تهدید و بازداشت فعالین کارگری سعی دارند مانع برگزاری مراسمات روز جهانی کارگر شوند. علاوه بد بازداشت فعالین کارگری گفته می شود تعداد دیگری از نیروهای امنیتی با یورش به منازل شخصی افراد بازداشت شده،  اقدام به تفتیش منزل و ضبط  وسائل شخصی انان نمودند. گفتنی امیر عباسی بعد از بازجویی آزاد گردید ولی پیگری خانواده سایر بازداشت شدگان کماکان بی نتیجه بوده است.