حزب کمونیست ایران

ممانعت از تجمع خانواده های زندانیان مقابل زندان اوین

روز شنبه 25 مرداد ماه با گسیل انبوه نیروهای رژیم به زندان اوین، نیروی انتظامی در ترس از تجمع خانواده‌های زندانیان جلوی زندان اوین را کاملا محاصره کرد.

به دنبال فراخوان برخی از زندانیان و خانواده‌هایشان برای تجمع اعتراضی در جلوی زندان اوین، روز شنبه مسیرهای ورودی به اوین مملو از نیروهای انتظامی و لباس شخصی شده بود. آنان در ترس از شکل‌گیری تجمع در مسیر مستقر بودند و امکان توقف به کسی را نمی دادند. گفتنی است مطابق برخی خبرها هم اکنون در بهداری بند ۸ زندان اوین زندانیان سیاسی اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده، امیرسالار داوودی، مجید آذرپی، محمد داوودی، فریدون احمدی، محسن قنبری و محمدعلی مصیب زاده و تعدادی دیگر با علائم کرونا بستری هستند. مسئولان زندان ضمن عدم پاسخگویی به خانواده های زندانیان از دادن مرخصی به آنها از جمله  سرباز زده اند.