حزب کمونیست ایران

ممانعت از قرنطینه شهرها توسط دولت

حسن روحانی رئیس جمهوری رژیم در نشست ستاد اقتصادی، کرونا که روز یکشنبه ۲۵ اسفندماه با تعدادی از کارگزاران حکومتی در ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان دولت بخش خصوصی، نمایندگان اتاق، اصناف داشت، گفت؛ “ما چیزی به نام قرنطینه نداریم.”

روحانی در این نشت گفته است “ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلاً این ‌که شایعه شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاهها و برخی از مشاغل در قرنطینه قرار می‌گیرند یک هم‌چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و نه امروز قرنطینه هست نه در ایام عید نوروز قرنطینه هست و نه بعدش و نه قبلش، همه در کسب و کار و فعالیت خودشان آزاد هستند.” این سخنان روحانی در حالی است که ویروس کرونا همچنان با سرعت در سراسر کشور در حال گسترش و کشتار است.