حزب کمونیست ایران

ممانعت از ورود صدها مهاجر به مکزیک

روز سه شنبه 1 بهمن ماه، صدها مهاجر که قصد داشتند با گذشتن از یک رودخانه در جنوب مکزیک وارد این کشور شده و به سمت آمریکا بروند با ممانعت نیروهای امنیتی این کشور مواجه شده‌اند.

بیشتر این مهاجران اهل هندوراس بوده و پس از آنکه نتوانستند از طریق پل وارد مکزیک شوند، سعی کردند از رودخانه گذر کرده و مسیرشان را ادامه دهند.نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور به سوی این مهاجران، آنان را مجبور کردند که از رودخانه عبور نکنند و برخی از آنان که موفق به عبور شده بودند هم دستگیر شدند. گفتنی است مکزیک پس از فشارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مسیر حرکت مهاجران از طریق این کشور به آمریکا را بسته است. بسیاری از این مهاجران گفته‌اند که به دلیل خشونت‌ها و قتل‌های گسترده و فقر اقدام به این سفر کرده‌اند.