حزب کمونیست ایران

ممانعت از ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران

“جاوید رحمان” گزارشگر ویژه سازمان ملل روز سه شنبه طی کنفرانسی از عدم اجازه ورود توسط رژيم ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر این کشور  اطلاع داد و در ادامه خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان در ایران بدلیل شیوع ویروس کرونا شد.

جاوید رحمان در گفتگویی خبری در ژنو عنوان کرد که این واقعیتی «تاسف‌آور و آزاردهنده» است که ایران همچنان زندانیان سیاسی را در زندان نگه داشته آن هم در شرایطی که ویروس کرونا در کشور شیوع یافته است. از سوی دیگر؛ جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران گفت:‌‌رژیم ایران باید به‌ مجازات مرگ پایان دهد و از شکنجه و بازداشت و اعتراف‌گیری دست بردارد.