حزب کمونیست ایران

ممانعت نهادهای امنیتی از ملاقات خانواده آرمیتا گراوند با او

روز پنجشنبه 13 مهرماه گزارش‌ها حاکی از ممانعت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از ملاقات پدر،مادر و خواهر آرمیتا گراوند با آرمیتا و ابهام در وضعیت جسمانی و حیاتی این نوجوان است.

براساس گزارشات منتشرشده،در پی حضور ماموران امنیتی در محل بستری شدن آرمیتا و عدم اجازه ملاقات به خانواده او و تهدید دوستان،کادر درمان و رسانه‌ها درباره عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت این نوجوان مجروح،اطلاعی از وضعیت فعلی او در دست نیست.همچنین در همین روز،شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند توسط نیروهای امنیتی در مقابل بیمارستان فحر تهران بازداشت شد.گفتنی است که بازداشت شهین ‌احمدی در حالی بود که وی در مقابل بیمارستان در حال توضیح شرایط خانواده و حال عمومی آرمیتا گراوند برای جمعیت نسبتا محدودی بود که در مقابل بیمارستان تجمع کرده بودند.