حزب کمونیست ایران

ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری تجمع فعالان مدنی در سنندج

روز دوشنبه ۲۳ تیرماه نیروهای امنیتی و انتظامی در سنندج از برگزاری تجمع فعالان مدنی ممانعت کرده و پلاکاردهای آنها را ضبط کردند.

فعالان مدنی که قرار بود با روشن کردن شمع و با در دست داشتن پلاکارد به احترام جان باختگان بیماری کرونا تجمعی برگزار کنند با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. درهمین خصوص یکی از شرکت کنندگان اعلام کرد، “نیروهای امنیتی پرشمار بودند و با باتوم قصد متفرق کردن جمعیت را داشتند و همچنین پلاکاردهایی که در این خصوص تهیه شده بود را هم ضبط کردند.”