حزب کمونیست ایران

ممنوع‌الملاقات شدن زندانی سیاسی جواد سیدی

جواد سیدی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین، به دلیل کشیدن آنچه مسئولان زندان “نقاشی‌های سیاسی” خواندەاند، ممنوع‌الملاقات شده است. ‌‌

در همین خصوص باربد گلشیری، هنرمند و گورنگار، در شبکە اجتماعی توییتر ضمن اعلام این خبر نوشتە است: «از ۵۰ نقاشی او سی‌ نقاشی را پاره و مابقی را ضبط کرده‌اند.» جواد سیدی، روز ۱۱ تیر ماه سال ۱۴۰۱، پس از شرکت در تجمع بازنشستگان توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد و بعدتر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۸ ماه و “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور” به ۳ سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. کفتنی است او از جملە زندانیانی بود کە در آتش‌سوزی زندان اوین در شب ٢٣ مهرماه سال گذشتە مورد اصابت گلولەهای ساچمەای نگهبانان زندان قرار گرفت.