حزب کمونیست ایران

ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزان اقلیتهای مذهبی

روز پنجشنبه 21 شهریور ماه، وزیر آموزش و رژیم اعلام کرد: ”تحصیل برای دانش‌آموزان پیرو ادیان دیگر ممنوع است”.

این کارگزار رژیم در توجیه این اقدام به شدت تبعض آمیز خود افزود: اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است”. گفتنی است، ماه گذشته “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران از “آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران” انتقاد کرد. او در دومین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از رژیم ایران خواست تا به آزار اقلیتهای مذهبی رسمی و غیررسمی خاتمه دهد.