حزب کمونیست ایران

ممنوع الورودی 20 دانشجوی علامه طباطبائی

دستکم 20 دانشجوی دانشگاه  علامه طباطبایی به بهانه برگزاری تجمع ۱۶ آذر از ورود به دانشگاه، ممنوع الورود شدند.

بنابر اعلام منابع دانشجویی تا کنون، دست کم ۳۰ دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند و دست کم ۶ دانشجو دیگر همچنان در بازداشت به سر می برند.  معاون دانشجویی دانشگاه علامه گفته برای دانشجویان به گفته او با «شرکت در تجمعات و ایجاد بلوا و عدم رعایت شئون دانشجویی» مرتکب «تخلف» شدند، «منع یک تا دو ترم تحصیل با احتساب در سنوات در نظر گرفته شده است.