حزب کمونیست ایران

منفی شدن رشد اقتصادی ایران در سال 99

صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه 4 تیرماه در سایت خود منتشر کرد می‌گوید رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی منفی شش درصد خواهد بود.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول،رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری منفی شش درصد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۵.۹ درصد خواهد بود.پیش‌بینی رشد منفی شش درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول در حالی است که اخیرا معاون اقتصادی بانک مرکزی مدعی شد که «رشد اقتصادی غیرنفتی» کشور در سال جاری مثبت خواهد بود.گفتنی است این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به خاطر شیوع کرونا منفی ۴.۹ درصد خواهد بود.