حزب کمونیست ایران

مهلت یک هفته‌ای به سپیده قلیان برای بازگشت به زندان

جمال‌الدین حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، فعال مدنی، از مهلت یک‌هفته‌ای دادگستری به او برای بازگشت به زندان خبر داد.

جمال الدین حیدری منش، روز سه‌شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت سپیده قلیان «امروز پس از مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین، جهت پیگیری وضعیت پرونده‌اش، بدون اخطار قبلی بازداشت و روانه زندان گردید» اما «با پیگیری خانواده، سپیده با سپردن تعهد، تا هفته آینده، از حضور در زندان معاف شد.» او تاکید کرد: «سپیده قلیان که به دلیل حمایت از کارگران هفت تپه به پنج سال زندان محکوم شده بود، بدون دلیل موجهی از شمول عفوشدگان این پرونده خارج شد.» این درحالی است که  اکنون پرونده فساد مدیران هفت تپه در حال رسیدگی است.