حزب کمونیست ایران

مواجه میلیونها نفر در جهان با خطر مرگ بر اثر گرسنگی

سازمان کمک به گرسنگان جهان” در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۱ تیر منتشر کرد، هشدار داد که خطر مرگ بر اثر گرسنگی جان بیش از ۸۰۰ میلیون انسان در جهان را تهدید می‌کند.

بنا بر این گزارش افزایش شدید قیمت خوار و بار و مواد غذایی این بحران را در بسیاری از کشورها تشدید کرده است. این سازمان در گزارش خود به وضع گرسنگی در سال ۲۰۲۱ پرداخته و تصریح کرده است بحران ناشی از تغییرات اقلیمی، درگیری‌های مسلحانه و همه‌گیری کرونا در سال گذشته به طور چشمگیری وضعیت غذایی در نیم‌کره جنوبی جهان را بدتر کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش گفته شده، میلیون‌ها نفر در آستانه مواجهه با قحطی هستند زیرا برای میلیون‌ها خانواده‌ هیچ منبعی برای تامین مایحتاج اولیه باقی نمانده است.