حزب کمونیست ایران

موج اخراج سازی کارگران حمل و نقل دریایی آبادان

بنابه گزارش منتشره، کارفرمای شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان به ۶۰ نفر از کارگران خود اعلام کرده “نیازی به آن‌ها ندارند و قرار نیست قرارداد آن‌ها را تمدید کنند”.

به گفته یکی از کارگران، طی روزهای اخیر 23 کارگر این شرکت به بهانه های مختلف از جمله اتمام قرارداد از کار اخراج شده اند. وی افزود  قرارداد سایر کارگران هم به یک ماه کاهش یافته است. گفتنی است  شمار شاغلان این شرکت هفتصد نفر گزارش شده است. مدیران شرکت از دو سال قبل در مراحل مختلف شماری از کارگران را اخراج کردند. برخی از کارگران اخراج شده پس از دو سال هنوز نتوانسته‎اند مطالبات خود را دریافت کنند.