حزب کمونیست ایران

موج اعتراضات و اعتصابات در آمریکا علیه نابرابری نژادی

روز دوشنبه 30 تیر ماه اتحادیه های کارگری در بیش از 20 شهر ایالات متحده آمریکا با ترتیب اعتصابات بر علیه نژادپرستی و نابرابری خواستار بهبودی شرایط کاری شدند.

این اعترضات که تحت عنوان ” اعتصاب برای زندگی سیاهپوستان ” برگزار شد؛ از سوی سندیکاهای کارگری و سازمانهای اجتماعی و حامیان عدالت اجتماعی سازندهی شده بود. شمار زیادی از کارگران بخش بهداشتی، ترابری و مواد غذایی که در طول شیوع ویروس کرونا نتوانستند با دور کاری به شغل خود ادامه دهند ، از این اعتصابات و تظاهرات اعلام حمایت کردند. کارگران در محوطه هتل بین المللی ترامپ در منطقه منتهتن نیویورک نیز تجمع کرده و تظاهرات اعتراض آمیزی ترتیب دادند. تظاهرات کننده گان همچنین برای گرامیداشت یاد آمریکایی های افریقایی تبار که در نتیجه اقدامات خشونت آمیز پلیس جان خود را از دست دادند ، ادای احترام نمودند.