حزب کمونیست ایران

موج تازه اعتراض‌ها به فقر و فساد در لبنان

جنبش اعتراضی به فساد در دستگاه حاکمه لبنان و نابسامانی اقتصادی این کشور که معیشت برخی شهروندان را بسیار دشوار کرده بار دیگر پس از چند هفته وقفه به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا دوباره روز سه شنبه 19 اسفند ماه از سر گرفته شد.

تظاهرکنندگان در این روز برای هشتمین روز متوالی به خیابان‌ها آمدند و ضمن سردادن شعارهایی بر ضد سیاستمداران و دولتمردان این کشور به نشانه اعتراض به وضع موجود اقدام به مسدود کردن برخی جاده‌ها کردند. شرکت کنندگان در این تجمعات که نسبت به فقر فزاینده و نیز فساد سیستماتیک در این کشور اعتراض دارند با آتش زدن لاستیک‌ها و سطل‌های زباله راه‌های ارتباطی در برخی نقاط این کشور را مسدود کردند.  گفتنی است لبنان از هفت ماه پیش منتظر تشکیل دولت جدید است؛ احزاب همچنان درگیر چانه زنی های بی پایان درباره تقسیم قدرت هستند. در این میان اما نقش دولت آینده برای تغییر اوضاع این کشورِ ورشکسته بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا کمک‌های مالی بین‌المللی در صورتی به لبنان سرازیر خواهد شد که دولت بعدی دست به اصلاحات اساسی مورد درخواست جامعه جهانی بزند.