حزب کمونیست ایران

موج جدید اعتراضات در سراسر اسرائیل علیه طرح دولت نتانیاهو

هزاران اسرائیلی در اعتراض به تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر،به محدود کردن قدرت و اختیارات قوه قضائیه،روز سه‌شنبه 27 تیرماه نیز تظاهرات کردند.

معترضان بزرگراه ها،تونل‌ها و جاده‌های منتهی به مقر ارتش اسرائیل را مسدود کردند.آنها به رغم گرمای هوا در این روز،مقابل خانه وزرا تجمع کرده و مخالفت خود را با طرح دولت برای نهایی کردن قانونی در هفته آینده که قدرت دادگاه عالی را محدود می کند،نشان دادند.گفتنی است معترضان اصطلاحات مورد نظر دولت را عقب‌گردی برای دموکراسی می‌خوانند.