حزب کمونیست ایران

موج دستگیری‌های تازه و صدور احکام قضائی سنگین علیۀ بهائیان

ماموران دستگاه‌های امنیتی رژیم در هفته‌های اخیر با هجوم به منازل و محل کار شهروندان بهائی در شهرهای مختلف، شماری از آنان را دستگیر کرده، لوازم و اسناد شخصی آنها را ضبط نموده و ساکنان بهائی یک خانۀ سالمندان را که تحت ادارۀ خود آنان قرار دارد به اخراج و بستن محل تهدید کرده‌اند.

برپایه گزارش منتشره،  ماموران امنیتی رژیم در دو هفتۀ اخیر در چهار شهر ایران ٧ تن از بهائیان را دستگیر کرده و در شماری شهرهای دیگر در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و البرز با هجوم به منازل آنها لوازم و اسناد شخصی آنان را ضبط کرده و با خود برده‌اند.  موج جدید سرکوب بهائیان، در پی محکوم کردن شماری از پیروان این آئین در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان به مجموعاً ٢۵ سال زندان آغاز شده است. گفتنی است بیشتر مواقع مقامات قضایی رژیم بهائیان را با اتهاماتی نظیر “اخلال در امنیت ملی” بازداشت و محکوم کرده و آنان را مورد سرکوب قرار می دهند.