حزب کمونیست ایران

موج دستگیریها در کردستان را باید با موج اعتراضات پاسخ بدهیم

فرهاد شعبانی

شمار دستگیر شده گان هفته های اخیر در کردستان به 68 نفر رسید. دستگیریها در شهرهای کرمانشاه، سنندج، مریوان، سروآباد، مهاباد، پیرانشهر، ربط، بوکان، نقده و شماری از روستاهای کردستان بوده است. دستگیر شده گان از فعالین جنبش های اجتماعی، فعالین مدنی، فرهنگی و زیست محیطی هستند. این دستگیریها بدون احکام قضائی و بشکلی خودسر و توام با ضرب شتم دستگیر شده گان توسط ماموران دستگاههای امنیتی بویژه اعضای اطلاعات سپاه پاسداران انجام گرفته است. دستگاههای امنیتی حاضر به هیچگونه توضیحی برای خانواده دستگیر شدگان در باره علت دستگیریها و محل نگهداری دستگیر شده گان نیستند.
علت این دستگیریهای چیست و چکار باید کرد ؟
این دستگیریها دلائل گوناگونی دارد. اولا” بیانگر ترس و وحشت جمهوری اسلامی از اعتراضات و خیزش توده های مردم کارگر و تهیدست در دوران پساکرونائی در ایران و بویژه در کردستان است که شهروندانش از جمهوری اسلامی متنفر، منزجر و تحزب یافته هستند. با هرگونه تحولی در ایران و کردستان، مردم کردستان بدون تردید در دفاع از احزاب و سازمانهای مورد حمایت شان با اراده ائی قاطع علیه جمهوری اسلامی به میدان مبارزه ائی سرنوشت ساز خواهند آمد.
ثانیا” جمهوری اسلامی در حال برداشتن گامهای پرشتاب بسوی سازش با آمریکا و غرب است و به اصل “سازش و زانو زدن در مقابل غرب و آمریکا و ایجاد محیط رعب و وحشت و سرکوب در داخل” با هدف کاهش هزینه این سازش بازگشته است.
پرسش اینجاست، آیا جمهوری اسلامی در شرایطی که، در یک بحران اقتصادی دست وپا می زند، از هیچگونه مشروعیتی در جامعه ایران برخوردار نیست. سیاستها و دخالت های منطقه ائی اش با چالش جدی روبرو شده و با امواج اعتراضاتی از جانب کارگران و تهیدستان در ایران روبروست، می تواند این محیط رعب و وحشت را فراهم کند؟ آیا مردم ناراضی و منزجر از جمهوری اسلامی در مقابل این موج دستگیریها ی کم سابقه در کردستان ساکت خواهند ماند ؟ وظیفه احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزسیون سراسری و بویژه در کردستان و تشکلهای رادیکال اجتماعی و مدنی و مردم کردستان در برابر موج این دستگیریها چیست ؟
در پاسخ به این پرسش ها باید گفت که جمهوری اسلامی قادر به پس زدن موج نارضایتی توده های مردم نیست و مردم کارگر و تهیدست و مقاومت مردم کردستان از این فاز عبور کرده اند و رژیم نمی تواند محیط رعب و وحشت مورد نظرش را در جامعه برقرار کند، اما این به نوع واکنش توده های مردم در کردستان و احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکلهای اجتماعی در کردستان بستگی دارد. از اینرو، هرچه سریعتر باید دست بکار شد و موج دستگیریها را با موج اعتراضات توده ائی و سازمان یافته پاسخ گفت. این تنها تاکتیک مناسب برای پس زدن جمهوری اسلامی خواهد بود.