حزب کمونیست ایران

موج دستگیری فعالین کارگری در سنندج

بنا به گزارش دریافتی در پی آغاز موج جدیدی از دستگیری فعالان کارگری شهر سنندج، روز پنجشنبه 7 شهریور ماه، چندین اکیپ شامل ده ها نفر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی با ایجاد فضای رعب و وحشت به قصد دستگیری “کامران ساختمانگر” به منزل مسکونی وی یورش بردند.

گزارش مزبور می افزاید، نیروهای امنیتی رژیم به دلیل عدم حضور کامران ساختماگر  در منزل موفق به بازداشت وی نشدند. ولی با تفتیش منزل مسکونی نامبرده و توقیف پاره ای از اموال شخصی وی از جمله کلیه مدارک شناسایی، مدارک و آزمایشات پزشکی،کتابها، هارد کامپیوتر، چندین دستگاه موبایل و لب تاپ و ماشین شخصی پسر وی  را ضبط کرده و با خود بردند.