حزب کمونیست ایران

موج گسترده افزایش فشار بر دانشجویان در دانشگاه های مختلف

روز چهارشنبه 8 شهریورماه،حکم تعلیق از تحصیل ۲۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی زنجان قطعی و برای ۲۰۰ دانشجو در دانشگاه امیرکبیر ‏پرونده انضباطی تشکیل شد.

در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش سراسری معترضان علیه جمهوری اسلامی که با آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های ایران همزمان است،دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم و مدیران دانشگاه‌ها،از جمله در دانشگاه علامه طباطبایی،دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی زنجان،احکام زندان و تعلیق از تحصیل برای شماری از دانشجویان صادر کردند.گفتنی است که صدور این احکام قضایی علیه دانشجویان،بدون اطلاع قبلی دانشجویان صورت می گیرد.همزمان با اعتراض شورای هماهنگی،تشکل‌های صنفی فرهنگیان به تشدید فضای امنیتی و برخوردهای اداری با فعالان صنفی و محرومیت دستکم ۸۰ معلم از طرح رتبه‌بندی در یک سال گذشته خبر داد.