حزب کمونیست ایران

موفقیت اعتصاب و اعتراض زندانیان در بحرین

پس از اعتصاب غذای صدها نفری که به گفته فعالان حقوق بشر بزرگترین اعتصاب غذا در تاریخ بحرین محسوب می‌شود؛روز سه شنبه 7 شهریورماه،مقامات این کشور با ارائه حقوق بیشتر به زندانیان از جمله افزایش ساعات ملاقات موافقت کردند.

به گفته مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در بریتانیا،دست‌کم ۸۰۰ زندانی در این اعتصاب غذای گسترده شرکت داشتند که بسیاری از آن‌ها معترضانی بودند که در جریان سرکوب اعتراضات علیه رژیم بحرین بازداشت شدند.مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین اظهار کرد که اعتصاب غذا تا زمانی که دولت به نگرانی‌های آن‌ها به طور جدی و کامل رسیدگی نکند ادامه خواهد داشت.همچنین این اعتصاب باعث اعتراضات خیابانی برخی از بستگان زندانیان شده که خواستار آزادی فوری آن‌ها هستند.