حزب کمونیست ایران

میتینگ اعتراضی در استکهلم … در اعتراض به سفر جواد ظريف به سوئد (سه شنبه ٢٠ آگوست)

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ـ استکهلم

کارگران، زنان ومردان آزادیخواه  !
‌‌طبق اخبار رسانه رسمی سوئد، جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران و یکی ازمهرەهای اصلی این حکومت جنایتکار وسرکوبگر، به دعوت دولت سوئد در روزهای ۲۰ و ۲۱ آگوست در استکهلم مهمان رسمی دولت سوئد باشد!
روابط گرم و همکاری‌های دیپلماتیک دولت سوئد با جمهوری اسلامی، همواره مورد اعتراض بحق اپوزیسیون مترقی وآزادیخواه و کمونیست های درتبعید، ساکن، در کشور سوئد بوده است. مماشات با تروریزم و آپارتاید جمهوری اسلامی درپوشش مناسبات دیپلماتیک، معنائی جز بی توجهی ونادیدە گرفتن مبارزات آزادیخواهان و دهن کجی به بی حقوقی زنان و مصائب طاقت فرسای کارگران ایران، نبودەاست.
دعوت از وزیرخارجه ایران، در شرایطی صورت میگیرد که رژیم جمهوری اسلامی در بزرگترین بحران سیاسی و اقتصادی حیات خود، دست و پا می‌زند. اعتراضات کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و بازنشستگان علیه دیکتاتوری و بساط سرکوب و بگیر و ببند و علیه تحمیل فلاکتبار ترین شرایط اقتصادی و فساد و اختلاس‌های نجومی در گوشه و کنار کشوردرجریان است و مردم از جور و بیداد رژیم به ستوە آمدەاند.

کارگران، زنان ومردان آزادیخواه، نیروهای کمونیست وبرابری طلب!
ما باید متحد و یکپارچه، دست در دست هم در مقابل این دیپلماسی ننگین و نفرت انگیز، علیه سفر وزیر امورخارجه حکومت اعدام و شکنجه دست به اعتراض بزنیم. بیائید روزهای ۲۰ و ۲۱ آگوست، شهر استکهلم را به صحنه اعتراض علیه مماشات ننگین دولت سوئد وجنایات حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران بدل کنیم و صدای مبارزات حق طلبانه تودەهای مردم ایران باشیم

میتینگ اعتراضی در مین توریت،
سه شنبه 20 آگوست، ساعت 9 تا 11

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – استکهلم
١٧ آگوست ٢٠١٩