حزب کمونیست ایران

میرحسین موسوی خواهان رفراندم آزاد و قانون اساسی جدید شد

در تازه ترین تحولات سیاسی در ایران میرحسین موسوی در بیانیه ای که روز شنبه 15 بهمن ماه منتشر کرده  خواهان همه پرسی آزاد، تشکیل مجلس موسسان و قانون اساسی جدید شده است.

میرحسین موسوی، که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و اعتراضات به نتایج آن خواستار اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، در تازه‌ترین پیامش با یادآوری شعار خود گفته «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست». وی ضمن طرح درخواست تدوین قانون اساسی جدید برای ایران گفته پیش‌نویس این قانون پس از همه‌پرسی باید در یک «انتخابات آزاد و منصفانه» به همه‌پرسی گذاشته و مجلس موسسان تشکیل شود و در نهایت مصوبه آن به اجرا درآید.