حزب کمونیست ایران

نابودی تقریبا هزار ساختمان در آتش سوزی های ایالت کلورادو

روز جمعه 10 ماه، ادامه آتش سوزی های شدید طبیعت در اوج فصل سرما در ایالت کلورادو در غرب آمریکا نزدیک به هزار بنا را سوزانده و ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.

این آتش سوزی عصر پنجشنبه در بخش بولدِر واقع در شمال شهر دنور شروع شد و با سرعت زیادی گسترش یافت. حدود ۳۰ هزار نفر در شهرهای “لوئیویل” و “سوپیری‌یِر” دستور تخلیه گرفتند و در ناحیه وضعیت اضطراری اعلام شد. این آتش سوزی در خلال یک خشکسالی بی سابقه روی داده است و بادهایی به سرعت ۱۶۹ کیلومتر در ساعت بر آتش می دمد که آن را به مخرب ترین آتش سوزی در تاریخ معاصر این ایالت بدل کرده است.