حزب کمونیست ایران

نارصایتی اهالی روستای مرغملک شهرکرد

روز شنبه ۲ بهمن ماه، شماری از اهالی روستای مرغملک شهرکرد، در اعتراض به اقدامات اخیر اداره اوقاف در خصوص زمین هایشان، در روستای محل سکونت خود دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، اداره اوقاف قصد دارد که زمین های اهالی این منطقه را تصرف کند؛ اهالی این روستا اقدامات اداره مذکور در این راستا را امری مسبوق به سابقه عنوان کرده اند. روستائیان اعلام کردند که اگر به خواسته های آنها رسیدگی نشود، هفته آینده همراه با خانواده‌هایشان در مقابل ساختمان دادگستری شهرکرد تجمع اعتراضی خواهند کرد.