حزب کمونیست ایران

نارضایتی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر

روز سه شنبه ۸ بهمن ماه جمعی از کارگران پتروشیمی های ماهشهر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع زدند.

کارگران شاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر در این خصوص می گویند، طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر متفاوت اجرا شده است؛ با توجه به اینکه اکثر پتروشیمی‌ها زیر نظر هلدینگ خلیج فارس هستند ولی باز هم، این طرح متفاوت و سلیقه‌ای اجرا شده است.آنها ادامه دادند: ضرایب حقوقی برای نیروهای یک پتروشیمی متفاوت است؛ مثلاً برای نیروهای مدت موقت ضرایب حقوقی از دیپلم تا فوق لیسانس بین 120 تا 160 درصد است که با توجه به مدرک تحصیلی لحاظ شده ولی برای نفرات پیمانکار ضرایب حقوقی 95 درصد است یا اینکه نیروهای  پیمانکار آیتم حق تخصص می‌گیرند ولی مدت موقت چنین آیتمی دریافت نمی‌کند.