حزب کمونیست ایران

نارضایتی اهالی شهرک جوپارستان کرمان

صبح روز چهارشنبه 22 آذرماه جمعی از اهالی شهرک جوپارستان شهر جوپار کرمان نسبت به نداشتنِ آب آشامیدنی اعتراض کردند.

شهروندان شهرک جوپارستان شهر جوپار کرمان از تجمع اعتراضی مقابل استانداری خبر دادند و در تشریح مشکلاتِ خود گفتند:در سال ۱۳۷۲ با مجوز استاندار وقت شهرداری جوپار تعداد ۲۸۰۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی به کارمندان و کارگران و فرهنگیان و افراد بومی و غیربومی متقاضی با اخذ پول واگذار کرد.این شهروندان به نداشتنِ آبِ لوله کشی در شهرک معترض هستندو می‌گویند:در طول این ۳۰ سال بیش از ۸۰۰ نفر پروانه ساختمانی گرفتند و ساخت و ساز انجام دادند.از این میان ۳۴۰ نفر پایان کار گرفته‌اند و با خرید آب تانکری غیربهداشتی با قیمت گزاف (هر تانکر نزدیک به ۱ میلیون تومان) از روستاهای مجاور،زندگی را شروع کردند.این افراد بعد از مدتی به دلیل تحمل سختی و بیماری به دلیل نبود آب شرب مجبور به ترک خانه‌های خود از این شهرک شدند.همچنین این معترضان،مکاتبات و مراجعاتِ بسیاری به اداره آبفا کرمان داشتند اما مشکل آنها هنوز هم حل نشده است.