حزب کمونیست ایران

نارضایتی اپراتورهای پست‌ های فشار قوی برق کشور

گروهی از اپراتورهای پست‌ های فشار قوی برق کشور روز یکشنبه 22 مرداد ماه در اعتراض به بی توجهی مسئولین درخصوص مطالبات و خواسته هایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران اظهار داشتند: “طرح طبقه‌ بندی مشاغل تخصصی کارگران باید تا پایان خرداد ماه سال جاری در شورای حقوق و دستمزد تصویب شود. از سوی دیگر به دلیل تخصصی بودن شغل اپراتور پست برق، آنها خواستار به رسمیت شناخته شدن آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند.” این کارگران در ادامه اظهار داشتند: “بیش از ۳ سال تلاش شبانه‌ روزی جهت بازنگری و تصویب و اجرای طرح طبقه‌ بندی مشاغل کارگران، وزارت نیرو با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ تلاشی در جهت انجام این طرح انجام نداده و این موضوع با ارسال و دریافت نامه‌ های متعدد در حال پاس‌ کاری اداری است.”