حزب کمونیست ایران

نارضایتی بازاریان و کاسبکاران تهران

روز دوشنبه 29 خردادماه جمعی از بازاریان و کاسبکاران تهران در اعتراض به گرانی، تورم، شرایط نابسامان معیشتی و بحران های اقتصادی دست به برگزاری تجمع زدند.

کسبه و بازاریان تهران در اعتراض به اخذ مالیات سنگین از بازاریان دست به اعتصاب زده و از انجام فعالیت های روزانه خود خودداری کردند.طبق گزارشات منتشر شده، اخذ مالیات سنگین در کنار بالا بودن هزینه اجاره،افزایش مرتب قیمت ها و رکود بازار از جمله دلایلی است که باعث سخت شدن شرایط برای بازاریان شده است.