حزب کمونیست ایران

نارضایتی بیماران تالاسمی در تهران

شماری از بیماران تالاسمی  روز دوشنبه 29 آذر ماه در اعتراض به کمبود دارو، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران تجمع کردند.

تجمع این بیماران در اعتراض به سیاست‌های دارویی وزارت بهداشت در عدم تامین داروهای خارجی مورد نیاز برای آنها صورت گرفته است. این درحالی است که پیشتر “مصطفی احمدی” رییس انجمن تالاسمی استان فارس گفته بود: به دلیل نبود بیش از شش ماه داروهای اصلی آهن زدا و عدم پاسخگویی صحیح از سوی مسئولین وزارت بهداشت بیش از ۵۱۱ نفر از بیماران تلاسمی قربانی شده‌اند.