حزب کمونیست ایران

نارضایتی رانندگان کامیون در بندر امام

رانندگان کامیون بندر امام،روز سه شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه،در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود دست به اعتصاب زدند.

شمار زیادی از رانندگان کامیون در بندر امام در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد خود توسط شرکت حمل و نقل خلیج فارس اعتصاب کردند.رانندگان شاغل در بندر امام،باتوجه به شرایط نامناسب معیشتی از مهر سال گذشته دستمزد خود را دریافت نکرده و با ده‌ها مشکل معیشتی مواجه شده اند.همچنين عضو انجمن صنفي رانندگان استان خوزستان از مشكلات صنفي اين قشر اظهار داشت: گرانی لوازم يدكي به خصوص لاستيك از مهم ترين مشكلات رانندگان است كه با وجود اعتراض مكرر تاكنون اقدامی برای رفع اين مشكل و نيز تامين لوازم يدكي و روغن به نرخ دولتی از سوی مقامات حاصل نشده است.