حزب کمونیست ایران

نارضایتی ساکنان شهرقدس به زمین‌خواری اوقاف

روز یکشنبه 5 شهریورماه،جمعی از ساکنان شهرقدس با پرپایی تجمع نسبت به بی‌عدالتی و زمین‌خواری حکومتی توسط سازمان اوقاف و پلمپ منازل خود توسط این نهاد حکومتی اعتراض کردند.

طی روزهای اخیر ماموران و نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی رژیم با یورش به ساکنان شهرقدس در تهران اقدام به اخراج ساکنان و پلمپ منازل آنها کرده‌اند.گفته می‌شود،چنین اقداماتی با نفوذ دستگاه‌های حکومتی و سندسازی جعلی،جهت غصب املاک و اراضی شهروندان صورت گرفته و به این ترتیب سرپناه و اندک سرمایه خانوارهای این شهر که با مشقت بسیار به دست آمده،از آنها سلب شده است.