حزب کمونیست ایران

نارضایتی ساکنین شهرک ۵ آذر سنندج

بر اساس گزارش دریافتی،روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه شماری از شهروندان اهالی شهرک پنج آذر سنندج در اداره مسکن و شهرسازی این شهر دست به اعتراض زدند.

بنابر این گزارش،حدود ۲۵ سال پیش زمین های این شهرک توسط سپاه پاسداران تصرف شده و ۷۰۰ قطعه از این زمین ها را به اعضای خود واگذار نموده که بعدها اکثر این زمینها توسط مردم شخصی خریداری شده اند.ساکنین شهرک قبلا هر کدام مبلغ پنج میلیون تومان بابت سند پرداخت نموده اند.حدود ۶ ماه قبل ساکنین این شهرک برای گرفتن سند به ” تعاونی سپاه ” مراجعه کردند اما تعاونی سپاه و اداره مسکن و شهرسازی از ارائه سند به مبلغ یاد شده امتناع می کنند و میخواهند با قیمت روز مبلغ بیشتری را از مردم بگیرند.گفته میشود که ساکنین شهرک ۵ آذر در این خصوص چندین بار به استانداری شکایت کرده اند اما کسی جوابگوی شکایت آنها نشده است.گفتنی است آنها بیان کرده اند تا مشکلاتشان حل نشود،کوتاه نمی آیند.