حزب کمونیست ایران

نارضایتی شهروندان افغانستان در نروژ هم‌زمان با برگزاری نشست اسلو

معترضان افغانستان روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل وزارت خارجه نروژ، این کشور را به حمایت از طالبان متهم کردند.

همزمان با دومین نشست اسلو که در آن از نمایندگان طالبان نیز دعوت شده است،شماری از شهروندان افغانستان،در مقابل وزارت خارجه نروژ در اعتراض به دعوت شدن طالبان به این کشور، تجمع اعتراضی برگزار کردند.این تجمع اعتراضی درست هنگامی برگزار شد که دومین نشست اسلو به میزبانی وزیر امور خارجه نروژ روز سه‌شنبه در گوشه‌ای از شهر اسلو در یک مکان کاملا محافظت‌شده و به دور از دسترس مردم و رسانه‌ها برگزار شد.همچنین در این نشست دو روزه،علاوه بر نمایندگان طالبان، شماری از نمایندگان سازمان ملل متحد و مقام‌های ارشد سیاسی کشورهای دیگر نیز حضور داشتند.گفتنی است که در این تجمع اعتراضی،یک فعال حقوق بشر اهل افغانستان در نروژ، با آتش زدن پرچم طالبان و به‌سر کردن برقع با ریسمانی شبیه چوب اعدام گردنش،نمایش اعتراضی را جلو درب ورودی وزارت خارجه نروژ انجام داد.