حزب کمونیست ایران

نارضایتی شهروندان به افزایش قیمت بنزین در سوریه

روز دوشنبه 30 مردادماه،صدها نفر از شهروندان در امتان السویدا در جنوب سوریه برای دومین بار،در اعتراض به شرایط سخت زندگی دست به اعتراض زدند.

یارانه سوخت در حالی هفته گذشته لغو شده که بیش از ۹۰ درصد جمعیت این منطقه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و لیر سوریه نیز همچنان درحال سقوط است به طوری که روز دوشنبه به حدود 14 هزار و 300 لیر در برابر دلار رسیده است.کاهش ارزش لیر در سوریه باعث جهش قیمت ها شده و توان خرید مردم به طور چشم گیری کاهش یافته است.گفتنی است پس از یک دهه جنگ داخلی سوریه به دلیل افزایش قیمت کالاها قطع دائمی برق و کمبود سوخت دچار بحران اقتصادی عمیقی شده است.